Studia

Badania naukowe instytutu przekładają się na prowadzone w jego ramach studia:

  • Etnologia – to studia oferujące wiedzę o ludach i kulturach świata dotyczące czterech głównych obszarów:
  1. Wiedzy o człowieku jako istocie kulturowej (Wstęp do etnologii, Język a kultura, Antropologia współczesności, Antropologia miasta)
  2. Zróżnicowania kulturowego świata (Mapa etniczna świata, Etnologia pozaeuropejska, Etnologia Europy, Etnologia ludów nadmorskich)
  3. Zróżnicowania kulturowego Polski (Etnologia Polski, Antropologia Pomorza)
  4. Etnografii czyli wyjątkowego sposobu badania życia ludzi z innych kultur (Warsztaty terenowe, Metody badań terenowych, Ethnographic research)
  • Religioznawstwo – to studia oferujące wiedzę o religiach świata dotyczące czterech głównych obszarów:
  1. Wiedzy o religii (Wprowadzenie do religioznawstwa, Wprowadzenie do badań nad źródłami religii, Hermeneutyka religijna, Inicjacja religijna),
  2. Religii świata (islam, buddyzm, hinduizm, szintoizm, konfucjanizm, systemy religijne antyku, Bliskiego Wschodu, religie przedchrześcijańskiej Europy, wierzenia kultur archaicznych, szamanizm)
  3. Judaizmu (Judaizm: historia i literatura, Wstęp do literatury judaistycznej, lektorat z języka hebrajskiego)
  4. Religii chrześcijańskich (Chrześcijaństwo starożytne, Protestantyzm, Pentekostalizm, Prawosławie)
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 3. Listopad 2022 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: czwartek, 3. Listopad 2022 - 11:04; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska