Skład osobowy

Instytut Antropologii 

Dyrektor 

Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG

Wicedyrektor 

Dr hab. Wojciech Gajewski prof. UG

 

Sekretariat

Mgr Justyna Pawlina-Roman

ul Wita Stwosza 55, pokój 2.26 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)

ul. Bielańska 5, pokój 88a (środa)

 

Zakład Antropologii Nowego Świata i Studiów Etnicznych

Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG (kierownik)

Dr hab. Katarzyna Mirgos prof. UG

Dr Mariusz Kairski

Dr Filip Rogalski

Dr Kacper Świerk

 

Zakład Etnologii Polski i Antropologii Historii

Dr hab. Anna Kwaśniewska prof. UG (kierownik)

Prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski

Dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Dr. Monika Milewska

Dr Aleksandra Paprot-Wielopolska

Dr Kamil Pietrowiak

 

Zakład Studiów nad Religią

Dr hab. Wojciech Gajewski prof. UG (kierownik)

Prof. dr hab. Bogusław Górka

Dr hab. Grzegorz Szamocki prof. UG

 

Doktoranci (Szkoła Doktorska)

Mgr Przemysław Kilian

Mgr Przemysław Wiszniewiecki

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Październik 2022 - 10:23; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 5. Październik 2022 - 10:25; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska