Instytut Antropologii zaprasza na wykład "Introduction to the Philosophy of Yoga and Samkhya"

Instytut Antropologii zaprasza serdecznie na wykład z cyklu "Piątek na Historycznym" pt. "Introduction to the Philosophy of Yoga and Samkhya", który odbędzie się w środę 8 maja 2024 o godz. 13.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym przy ul. Wita Stwosza 55. 

Prelegentem będzie Swami Ananda Saraswati Mahesh.

Swami Mahesh jest joginem, który przechodząc przez czternastoletni okres nauk i wtajemniczeń stał się kontynuatorem tradycji filozoficzno-duchowej Saraswati założonej w VIII w. n.e. przez Adi Śankarę. Jest prawdopodobnie pierwszym w historii Indii joginem, który prowadził lekcje jogi na wszystkich kontynentach świata. Wykłady na temat filozofii jogi i tantry prowadził na wielu uniwersytetach w Europie, obu Amerykach i Azji. Jego szczególnym obszarem zainteresowań i wtajemniczeń są zaawansowane praktyki i teorie jogi oraz tantry, które wiążą się z systemami prany, nadi, czakr, kundalini i tradycją śiwaizmu kaszmirskiego.

Tradycje jogi oraz samkhji stanowią część sześciu tradycyjnych indyjskich systemów filozoficznych. Kompilatorzy głównych ich tekstów to Kapila (VIII w. p.n.e.), Iśwarakryszna (IV w. n.e.) oraz najsłynniejszy z nich – Patandźali (ok. II w. n.e.). W wymiarze filozoficznym oba te systemy skupiają się na istotnym w myśli indyjskiej problemie miary realności istnienia i poznania w rzeczywistości skonstruowanej na zasadzie podmiotowo-przedmiotowej. Człowiek wikła się w guny – cechy świata materialnego – mylnie uznając powierzchowne emanacje zjawisk za ich rzeczywistą, transcendentną podstawę. W podobny sposób nie rozróżnia uwarunkowań powierzchownego świata zjawisk psychicznych, które są przejawami tej samej materialnej strony rzeczywistości, nie zaś fenomenami realnej jaźni. Poznanie wyzwalające – do niego prowadzi samkhja (poznanie) oraz joga (kontemplacja) – jest przekształceniem świadomości w sposób prowadzący ostatecznie do stanu kaiwalja, który zrzuca jarzmo uczestniczenia w istnieniu opartym na reżimie cech, ocen, emocji, zjawisk i przedmiotów; jest to przejście do stanu niezróżnicowanej i absolutnie wolnej podstawy Bytu, w której nieśmiertelna jaźń jest oddzielona od materii (psychiki, ciała i gun, inkarnacji). Dodać należy, iż tłumaczenie głównego dzieła filozofii jogi, Jogasutr, zawdzięczamy ś.p. Leonowi Cyboranowi, polskiemu indologowi światowej sławy.

1

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 13:16; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Maj 2024 - 11:36; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska