Prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński gościem pierwszego w nowym roku "Piątku na Historycznym"

W miniony piątek 19 stycznia br., gościliśmy na naszym Wydziale prof. dr. hab. Aleksandra Posern-Zielińskiego z Instytutu Etnologii i Antropologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił wykład pt. "Tożsamość etniczna w globalnym świecie XXI w. Kontrowersje i konteksty narodowe, migracyjne i tubylcze".

Spotkanie, z cyklu "Piątek na Historycznym", odbyło się na zaproszenie prof. dr. hab. Mariusza Ziółkowskiego, który objął na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024 Katedrę im. Marii Janion.

Wykład oparty na doświadczeniach antropologicznych badań i obserwacji prowadzonych na trzech kontynentach ukazał współczesne strategie kontynuowania, podtrzymywania, rewitalizacji i konstruowania etniczności oraz zwrócił jednocześnie uwagę na zagrożenia wobec tej tożsamości wynikające z globalnej mobilności ludzi, transmisji nowych idei oraz wdrażanych polityk etnicznych. Te zagadnienia zilustrowane zostały refleksjami wynikającymi z badań prowadzonych w kilku odmiennych kontekstach etno-społecznych, a mianowicie w środowisku polskiej diaspory w Europie zachodniej i USA, w grupach rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, a także interpretacjami antropologicznymi zmian zachodzących we współczesnych "starych" państwach narodowych i "nowych" krajach pluralistycznych. Punktem wyjścia dla tych rozważań jest coraz częściej dziś przywoływana kwestia - czy tożsamości etniczne są w naszym stuleciu nadal istotnym elementem konstytuującym wspólnoty etno-kulturowe i etno-polityczne.   

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Styczeń 2024 - 12:07; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 24. Styczeń 2024 - 09:19; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska