„Enriching Knowledge Societies – Wsparcie społeczeństwa wiedzy” - dyskusja panelowa w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów

Dnia 2 czerwca 2023 r. na Wydziale Historycznym UG, w ramach "Piątku na Historycznym", odbyła się dyskusja panelowa „Enriching Knowledge Societies – Wsparcie społeczeństwa wiedzy”, którą Uniwersytet Gdański upamiętnił, utworzoną w 1948 r. pod auspicjami UNESCO, Międzynarodową Radę Archiwów (ICA).

Spotkanie zorganizowała i poprowadziła Dyrektorka Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego dr Monika Płuciennik, a udział w dyskusji wzięli: 

  • dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Wydział Historyczny UG 
  • dr Anna Żeglińska – Wydział Historyczny UG 
  • dr Łukasz Grochowski – gdański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich 
  • mgr Iwona Flis – Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” 
  • mgr Jerzy Klimczak – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

oraz wykładowcy, studenci i trójmiejscy archiwiści. 

Międzynarodowy Dzień Archiwów (obecnie: Międzynarodowy Tydzień Archiwów 5-9 czerwca) został ustanowiony w 2007 roku podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur i ma na celu m.in. upowszechnienie wiedzy o archiwach i ułatwienie dostępu do zgromadzonych w nich zasobów przyczyniając się do podkreślenia rangi zawodu archiwisty. W tym czasie archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 7. Czerwiec 2023 - 13:59; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 7. Czerwiec 2023 - 14:06; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska