fbpx Informacja dla stypendystów, doktorantów, pracowników UG będących cudzoziemcami \ Information for grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreigners | Wydział Historyczny

Informacja dla stypendystów, doktorantów, pracowników UG będących cudzoziemcami \ Information for grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreigners | Wydział Historyczny

Informacja dla stypendystów, doktorantów, pracowników UG będących cudzoziemcami \ Information for grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreigners

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

osobiście: pokój 104 i 215 Gdańsk ul. Bażyńskiego 8.

 

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Security Systems Office:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number: 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

personally: Gdańsk str. Bażyńskiego 8 room's number 104 i 215.

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 8:51