uczelnia | Wydział Historyczny

Uczelnia

historia

Informujemy, że zajęcia w roku akademickim 2019/2020 rozpoczną się w dniu 1 października 2019 r. od godziny 13.00.

Wcześniej (do godz. 13.00) z powodu Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Historycznym UG trwają godziny dziekańskie.

wh

Informujemy, że w tym tygodniu dyżury Prodziekana ds. Studentów i Promocji dr hab. Tarzycjusza Bulińskiego odbędą się w następujących terminach:

  • 18.09. (środa), 15.00-18.00

  • 19.09. (czwartek), 9.00-10.00

whug
Uwaga Studenci, którzy nie posiadają numeru PESEL!
 
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW w sprawie studiów Elektroniczna Legitymacja Studenta (ELS) zawiera numer PESEL. W związku z powyższym ELS nie można wydać studentowi, który numeru PESEL nie posiada.
 
logo

Uwaga! Od dnia 1 października będą funkcjonowały nowe zasady dotyczące organizacji konferencji i zagranicznych podróży służbowych. Prosimy o zapoznanie się.

 

logotyp

UWAGA DOKTORANCI!

Terminy składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2019/2020:

stypendium doktoranckie: do 4 października 2019 r.  (tylko II i III rok!)

zwiększenie stypendium doktoranckiego (tzw. stypendium projakościowe): do 4 października 2019 r.  

stypendium dla najlepszych doktorantów: do 4 października 2019 r.  

logotyp
Uprzejmie informujemy, że na Portalu Studenta zostały przygotowane zapisy na wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunkach: 
 
1. Niemcoznawstwo w semestrze 1;
2. Historia, specjalności: nauczycielska oraz edukacja regionalna 50+ na semestrze 5.
 
logotyp
Informujemy, że najbliższy dyżur Prodziekana ds. Studentów i Promocji dr hab. Tarzycjusza Bulińskiego odbędzie się w dniach:
 
  • 9 września, godz. 14.00 - 16.00
  • 13 września, godz. 9.00 - 11.00
wh

Wykaz studentów, którym przyznano miejsce w DS - 2019/2020
(dla studentów I roku studiów I stopnia)

 
L.p. Nr indeksu DS nr:
1. 269260 10
2.
logotyp

Informujemy, że dyżur Prodziekana ds. Studentów i Promocji odbędzie się we wtorek (16 lipca), godz. 9.00-13.00.

whug

Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 lipca 2019 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego UG wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia). 

Strony

Subskrybuj RSS - uczelnia