fbpx uczelnia | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

uczelnia

Uczelnia

10.07.2020:

Na podstawie protokołu Komisji skrutacyjnej przedstawiamy wyniki głosowania w sprawie zaopiniowania wniosków dotyczących powołania Dyrektora Instytutu Historii oraz Kierownika Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii na Wydziale Historycznym UG.

Protokół w załączniku.

Na podstawie protokołu Komisji skrutacyjnej przedstawiamy wyniki głosowania w sprawie zaopiniowania wniosków dotyczących powołania Dyrektorów Instytutów oraz Kierowników Zakładu na Wydziale Historycznym UG.

Protokół w załączniku.

1

Szanowni Państwo,

Zgodnie z kalendarzem akademickim informujemy, że w środę oraz czwartek (03.06. i 04.06.) zajęcia będą odbywały się według planu piątkowego.

 

1

Niezmiernie miło nam poinformować, że pracownicy naukowi Wydziału Historycznego UG zostali wybrani do Prezydium Komitetów Naukowych PAN:

Prof. dr hab. Beata Możejko - Prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN w kadencji 2020-2023

Dr hab. Tarzycjusz Buliński prof. UG - Prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych PAN w kadencji 2020-2023.

1

Komunikat Dyrektora Instytutu Historii
do studentów kierunków studiów: HSSL, HSSM, KiTHSSL, KiTHSSM, NSSL, RSSL, HSNL

 

1

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami kandydata/kandydatów na dziekana WH UG ogłaszamy nabór zgłoszeń do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej WH UG. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie maila deklarującego chęć kandydowania (wraz z skanem lub zdjęciem popisanego oświadczenia) do Rady z ramienia samorządu doktorantów WH do dnia 19.05.2020 na e-mail: piotr.syczak@phdstud.ug.edu.pl

1

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że: "Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

1

Szanowni Państwo,

W załączniku publikujemy następny list dyrektora Instytutu Historii UG prof. UG, dr hab. Arkadiusza Janickiego do Studentów [06.05.2020].

 

1
Studenci Instytutu Historii,
 
Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej prowadzonych obecnie zajęć w trybie on-line. 
 
Jest ona anonimowa i wypełniana za pośrednictwem platformy MS Teams. Link, który jest aktywny jeszcze tylko dziś (29.04.2020) do godz.15.00 otrzymaliście Państwo e-mailem.