fbpx Ogłoszenie o naborze do programu im. Stanisława Ulama w ramach NAWA | Wydział Historyczny

Ogłoszenie o naborze do programu im. Stanisława Ulama w ramach NAWA | Wydział Historyczny

Ogłoszenie o naborze do programu im. Stanisława Ulama w ramach NAWA

 

logo

Informujemy, że ruszył nabór wniosków do programu im. Stanisława Ulama w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu im. Stanisława Ulama jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.
 
Dzięki programowi możliwy będzie stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 22 stycznia do 23 kwietnia 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Więcej informacji: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 stycznia 2019 roku, 10:24