Zarządzenie Rektora UG w sprawie zapobiegania agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców | Wydział Historyczny

Zarządzenie Rektora UG w sprawie zapobiegania agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem nr 45/R/17 Rektora UG z dnia 4.05.2017r w sprawie zapobiegania w UG agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców informujemy, że stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12,

osobiście: Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

 

ENG:
When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number: 58 523 31 30, 58 523 21 12,

personally: Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8, room's number 215 and 216.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 20:46