fbpx Studiuj na Wydziałowych Studiach Doktoranckich Historii i Historii Sztuki | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Studiuj na Wydziałowych Studiach Doktoranckich Historii i Historii Sztuki

Studiuj na Wydziałowych Studiach Doktoranckich Historii i Historii Sztuki

Wydział Historyczny zaprasza absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków  na Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki

Czteroletnie studia doktoranckie umożliwiają realizację interdyscyplinarnych zainteresowań humanistycznych pod indywidualną opieką wybitnych specjalistów, udział w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, publikacje w wydziałowym czasopiśmie doktoranckim.

W ciągu studiów najlepsi doktoranci otrzymują stypendia naukowe i socjalne oraz dotację  finansową na badania naukowe. 

Przyjmujemy tylko 30 osób według punktacji na liście rankingowej

Szczegóły na stronie Wydziału Historycznego UG. Dodatkowe informacje  58 5232039

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 12:45