Projekty finansowane z subwencji budżetowej

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

Informujemy, że do dnia 13 maja 2021 r. młodzi naukowcy i uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego (p.2.59) oraz przesyłać na adres e-mail’owy: wioletta.urbanek@ug.edu.pl wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi

młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zgodnie z ustawą młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy).

 

Załącznik Rozmiar
Regulamin 232.17 KB
oświadczenia 12.73 KB
sprawozdanie końcowe 15.2 KB
doktorant wniosek 42 KB
nauczyciel wniosek 42 KB
pismo przewodnie 140.51 KB
Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Kwiecień 13, 2021 - 08:08 by Wacław Kulczykowski Changed on piątek, Kwiecień 29, 2022 - 15:58 by Wacław Kulczykowski

Ogłoszenie dot. finansowania projektów z subwencji budżetowej dla młodych naukowców i doktorantów

AKTUALIZACJA - 26.03.2020:
 
Uwaga doktoranci !
składanie wniosków na badania własne 2020 zostaje przedłużone do 10 kwietnia br. włącznie /piątek/. Wniosek, oświadczenie i opinię promotora proszę przesyłać na adres mailowy: d.szumilo@ug.edu.pl

 

Informujemy, że do dnia 27 marca 2020 r. młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą składać w dziekanacie Wydziału Historycznego wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich ("młody naukowiec" - osoba, która nie ukończyła 35 roku życia).
 
Więcej informacji w załączniku.
Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie 687.63 KB
Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Marzec 6, 2020 - 10:46 by Wacław Kulczykowski Changed on czwartek, Marzec 26, 2020 - 12:26 by Wacław Kulczykowski

Projekty finansowane z subwencji budżetowej

Do dnia 19.07.2019 r. uczestnicy studiów doktoranckich i młodzi naukowcy mogą składać w dziekanacie wnioski o finansowanie projektów z subwencji budżetowej (z dotacji służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich).

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia i opinię promotora dotyczącą projektu.

Regulamin

Oświadczenia

Instrukcja finansowa

Wniosek

Informacja Dziekana Wydziału Historycznego

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 18, 2014 - 18:31 by Aleksander Jafra Changed on poniedziałek, Lipiec 8, 2019 - 11:35 by Aleksander Jafra