Gdańskie Studia Archeologiczne

GSA są rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej przez Zakład Archeologii IH UG a następnie Instytut Archeologii UG). Pod tym samym tytułem (z dopiskiem ‘Monografie’) ukazuje się również seria monograficzna. Wydane zostały dotąd dwa tomy (2009 i 2012) a trzeci (za 2013 r.) jest w druku i ukaże się na przełomie 1 i 2 kwartału 2014. W serii ‘Monografie’ ukazały się także 2 tomy a trzeci jest w końcowej fazie druku.

W zamierzeniu redakcji trzeci tom Gdańskich Studiów Archeologicznych ma rozpocząć systematyczne wydawanie czasopisma, jako rocznika. Otwierając ten etap postanowiliśmy istotnie zreorganizować czasopismo zmieniając jego koncepcję, skład Komitetu Redakcyjnego oraz szatę graficzną. Rocznik GSA, pozostając platformą prezentacji dorobku naukowego archeologów środowiska Gdańskiego, będzie bardziej otwarty na publikacje autorów z innych ośrodków z Polski i zagranicy. Nie stawiamy żadnych ograniczeń tematycznych dla zgłaszanych publikacji poza związkiem z najszerzej rozumianą archeologią. Wyrazem tego otwarcia jest zmiana składu Komitetu Redakcyjnego, w którym znacząco wzrósł udział przedstawicieli innych ośrodków naukowych, w tym zagranicznych. W dalszych planach Redakcji jest też stopniowe zwiększanie udział publikacji w j. angielskim zmierzające do wydawania całego czasopisma w tym języku. Gdańskie Studia Archeologiczne zmieniły też format z A4 na mniejszy B5, który wydaje się bardziej poręczny i będzie łatwiej odróżnialny od serii monograficznej GSA, która nadal będzie wydawana w formacie A4.

Czasopismo posiada stałą Redakcję i Komitet Redakcyjny. Każdy tom jest oceniany przez dwóch recenzentów dobieranych odpowiednio do problematyki zebranych artykułów. 

Obecny skład redakcji:

Joanna Dąbal
Anna Strobin
Karolina Szczepanowska
Wacław Kulczykowski - sekretarz

Komitet redakcyjny (poczynając od 3 tomu) tworzą: Jan Apel (Lund), Peter F. Biehl (Buffalo), Zbigniew Bukowski (Sopot), Lech Czerniak (Gdańsk), Sylwester Czopek (Rzeszów), Andrzej Kokowski (Lublin) Aleksander Kośko (Poznań), Janusz Kruk (Kraków), Witold Świętosławski (Gdańsk).

Dla Autorów: Wytyczne redakcyjne

                                                                                       GSA nr 4

Gdańskie Studia Archeologiczne nr 3                                                            Gdańskie Studia Archeologiczne nr 4

GSA nr 5                                                                                     GSA nr 6

Gdańskie Studia Archeologiczne nr 5                                                           Gdańskie Studia Archeologiczne nr 6

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. luty 2014 - 09:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 18. luty 2020 - 08:46; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny