fbpx Wytyczne redakcyjne | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Wytyczne redakcyjne

Wytyczne redakcyjne

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 14 lipca 2019 roku, 14:59
Wytyczne dla autorów artykułów do Gdańskich Studiów Archeologicznych

1. Artykuł powinien się składać z następujących części zapisanych w osobnych plikach:

•    tekst zasadniczy (nieformatowany, wraz z afiliacją autora/autorów)

•    abstrakt (do 650 znaków ze spacjami)

•    słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (5 słów)

•    streszczenie

•    literatura

•    podpisy do rycin, tabel

•    ryciny, tabele; ryciny rozdzielczość minimalna 400 dpi

Autor może przesłać dodatkowo plik z artykułem i proponowanym rozmieszczeniem rycin, tabel.  
Objętość artykułu ze wszystkimi elementami ww. nie powinna przekroczyć 16 stron (40 000 znaków ze spacjami, 1 arkusz) maszynopisu.
Czcionka: Times New Roman, pkt. 12, interlinia 1,5.

2. W artykule załączniki graficzne, tj. fotografie, rysunki (zeskanowana w skali szarości), mapy, ilustracje - występują pod jedną nazwą: RYCINA;
w artykule dopuszcza się stosowanie tylko rycin i tabel;
liczba rycin wraz z tekstem nie może przekroczyć wskazanej objętości (16 stron, 1 arkusz);

3. Przypisy wewnątrztekstowe wg przykładu: (Nowak 2010: 11; Kowalski 2011: 120).

4. Wykaz literatury wg poniższych przykładów:

monografia
Barylewska-Szymańska E., 2015, Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku, Warszawa - Gdańsk.
Machajewski, H., 1992a, Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty, Poznań.

artykuł w czasopiśmie
Kowalska M., 2007, Opracowanie zbioru kafli ze stanowiska 5 w Gdańsku - Hala Targowa, Archeologia Gdańska, tom 3, s. 25-33.
Schoknecht U., 2005, Der Sporkenkeller im Heidenholz bei Malchin, Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern, Bd. 12, s. 187-198.

artykuł w publikacji zbiorowej
Wołągiewicz R., 1979, Kultura pomorska a kultura oksywska [w:] Problemy kultury pomorskiej, T. Malinowski (red.), Koszalin, s. 33-69.

praca pod red.
Kamieńska Z. (red), 1974, Polskie szkło do połowy XIX wieku, Wrocław - Warszawa.
 
5. Autor jest zobowiązany wskazać źródło pochodzenia ryciny, ilustracji, mapy etc., autora.
ZałącznikWielkość
PDF icon Wytyczne redakcyjne GSA200.66 KB