Etnografia - Praktyki, Teorie, Doświadczenia

„Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, socjologii, pedagogiki, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą. Czasopismo jest rocznikiem. Teksty publikowane są w języku polskim i angielskim. Każdy tekst posiada anglojęzyczne streszczenie i słowa-klucze.

Profil czasopisma:

Pismo jest nakierowane na to, co związane z badaniami terenowymi w antropologii kulturowej i dyscyplinach pokrewnych. Interesują nas teksty, które będą zdawać sprawę z doświadczeń, studiów, refleksji nad współczesną praktyką etnograficzną, a zwłaszcza te, które kładą nacisk na cielesność oraz doświadczenie i procesualność poznania etnograficznego. Celem stawianym przed czasopismem jest łączenie współczesnej praktyki badawczej oraz refleksji nad nią z pracą teoretyczną antropologii kulturowej i dyscyplin pokrewnych.

Adres redakcji:

Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Archeologii i Etnologii, Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański, ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk

Adres strony internetowej:

www.etnografia.ug.edu.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Lipiec 2015 - 12:00; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Grudzień 2020 - 11:44; osoba wprowadzająca: Aleksander Jafra