fbpx Instytutu Archeologii i Etnologii | Wydział Historyczny

Instytutu Archeologii i Etnologii | Wydział Historyczny

Historia Instytutu Archeologii i Etnologii

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 stycznia 2014 roku, 18:10

Najmłodszym kierunkiem na Wydziale Historycznym jest archeologia. Pierwszym archeologiem zatrudnionym w UG (w Zakładzie Historii Sztuki) był dr hab. Lech Czerniak, któremu powierzono (uchwała nr 22/03 Senatu UG z 29 maja 2003 r.) utworzenie kierunku archeologia. W dniu 27 listopada 2003 r. (uchwała Senatu UG nr 63/03) powołano do życia Zakład Archeologii, w którym do czerwca zatrudniono jeszcze 4 archeologów (prof. UG dr hab. Wiktor Kłoczko, prof. UG dr hab. Witold Świętosławski, dr Bartosz Jóźwiak, dr Marcin Wąs), co pozwoliło na rozpoczęcie od 1 października 2004 r. edukacji na kierunku archeologia. Dalszy szybki rozwój kadrowy Zakładu, który w ciągu 4 lat od powołania posiadał 14 pracowników dydaktycznych, pozwolił na przekształcenie Zakładu w Instytut Archeologii, stało się  to 1 września 2008 r. wraz z wyodrębnieniem Wydziału Historycznego.

W dniu 1 września 2008 r. Zakład został przekształcony w Instytut. W ramach Instytutu funkcjonowały cztery zakłady: Zakład Epoki Kamienia – kierownik prof. UG, dr hab. Lech Czerniak; Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej – kierownik dr Henryk Machajewski; Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności – kierownik prof. UG, dr hab. Witold Świętosławski; Zakład Archeologii Antycznej – kierownik prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda.

Dnia 25 czerwca 2009 r. Senat UG zatwierdził decyzję o powstaniu w ramach Instytutu Archeologii – Zakładu Etnologii. Przeszedł do niego prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski, wcześniej związany formalnie z Zakładem Archeologii Antycznej oraz prof. UG, dr hab. Wojciech Bęben i dr Anna Kwaśniewska z Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. We wrześniu 2009 r. skład zespołu uzupełniła dr Monika Milewska. Powołanie nowego Zakładu jest związane z planami uruchomienia w roku akademickim 2010/2001 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku: etnologia. W tym samym roku przewiduje się otwarcie nowej specjalności w ramach archeologii - archeologię śródziemnomorską.

Dyrektorem Instytutu Archeologii był prof. UG, dr hab. Lech Czerniak, a wicedyrektorem ds. dydaktycznych i studenckich dr Marcin Wąs. W latach 2004-2008 Instytut Archeologii miał swą siedzibę w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 238 A, a od 2008 r. funkcjonuje przy ulicy Bielańskiej 5. Od 2012 roku funkcję dyrektora pełni prof. dr hab. Witold Świętosławski a wicedyrektora ks. prof. dr hab. Wojciech Bęben.

Częścią integralną Instytutu jest sekretariat prowadzony do kwietnia 2009 r. przez mgr Ewę Krzemińską, a obecnie przez Maję Żemojtel. Od 2003 r., działa Biblioteka Instytutu. Księgozbiór gromadzony jest głównie dzięki darowiznom różnych instytucji archeologicznych w Polsce i zagranicą, a także osób prywatnych (prof. Tadeusz Poklewski, prof. Andrzej Zbierski). Obecnie posiada ona ok. 7,1 tys. woluminów. W latach 2003-2007 prowadziła ją mgr Ewa Bojaruniec, a od 2007 r. mgr Elżbieta Lademann.

Od 2007 r. Zakład Archeologii rozpoczął wydawanie serii wydawniczej „Gdańskie Studia Archeologiczne”, a od 2009 r. czasopisma pod tą samą nazwą.

           

Historia Wydziału i tworzących go jednostek stanowi fragment pracy: E. Koko, Wydział Historyczny, w: Uniwersytet Gdański 1979-2010, pod red. A. Paner, A. Kłonczyńskiego, Gdańsk 2010, s. 299-340.