O nas | Wydział Historyczny

O Wydziale Historycznym

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 września 2019 roku, 11:16

Kadra naukowa

Kadra Wydziału Historycznego składa się z 82 nauczycieli akademickich, wśród których jest  15 profesorów zwyczajnych, 32 profesorów nadzwyczajnych  i doktorów habilitowanych, 34 osoby ma stopień doktora nauk humanistycznych, a 1 osoba tytuł magistra.

Studenci

W roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Historycznym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II i III stopnia, studiowało ponad 1200 studentów. 

Oferta kształcenia

Wydział Historyczny składa się z trzech Instytutów: Historii, Archeologii i Etnologii oraz Historii Sztuki.  

W roku akademickim 2004/2005 Uniwersytet Gdański wprowadził system boloński. Konsekwencją tej zmiany jest trzystopniowy system kształcenia studentów: studia I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie) i III stopnia (doktoranckie).

Na naszym Wydziale można studiować na kierunkach:

Studia stacjonarne:         Studia niestacjonarne: 

- historia, I i II stopień  

- archeologia, I i II stopień 

 - historia sztuki, I i II stopień 

- etnologia, I i II stopień 

- religioznawstwo, I stopień

- niemcoznawstwo, I i II stopień

- krajoznawstwo i turystyka historyczna, I i II stopień

 - historia, I i II stopień

- historia sztuki, I stopień

- religioznawstwo, I stopień

- etnologia, I stopień

- krajoznawstwo i turystyka historyczna, I stopień

  

Pasje i zainteresowania badawcze można kontynuować na czteroletnich Studiach Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii na których można studiować w trybie stacjonarnym.

Absolwenci I i II stopnia kształcenia mogą kontynuować i uzupełniać wykształcenie. Wydział ma w swojej ofercie następujace studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Historii, Studia Podyplomowe Historii sztuki, Studia Podyplomowe Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego, Studia Podyplomowe Wiedza o Oriencie, Studia Podyplomowe Gedanistyka, Studia Podyplomowe Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe. 

Wydział oferuje wszystkim studentom - poza zajęciami kierunkowymi (obligatoryjnymi) – fakultatywne wykłady wydziałowe.

Wydział Historyczny posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historii, historii sztuki i archeologii oraz do nadawania stopnia droktora habilitowanego w dyscyplinie historii.

Studia na Wydziale Historycznym  przygotowują studentów do podjęcia pracy m.in. w szkolnictwie, archiwach państwowych i zakładowych, biurach podróży, wykopaliskach archeologicznych oraz muzeach.