Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych | Wydział Historyczny