Zapomoga | Wydział Historyczny

Zapomoga

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 września 2017 roku, 13:58

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim

Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Do wniosku o zapomogę (załącznik 1) należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie opisanych zdarzeń.