fbpx Kani Zerin (Iran) | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Kani Zerin (Iran)

Kani Zerin (Iran)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 17:26
Kani Zerin iconic

             W sierpniu 2015 roku dr Marcin Paszke uczestniczył w badaniach archeologicznych prowadzonych na stanowisku Kani Zerin (Złote Źródło) w Islamskiej Republice Iranu. Stanowisko, zlokalizowane w prowincji Kurdystan, jest położone w niewielkiej dolinie, pomiędzy górzystymi pasmami wzniesień (ok. 1800 m n.p.m.), w odlegóści ok. 30 km od słynnego stanowiska Tepe Ziviyeh.

           Prace badawcze na stanowisku Kani Zerin realizowano we współpracy z Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran oraz National Museum of Iran w Teheranie. Wykopaliska archeologiczne odsłoniły relikty 4 grobów o konstrukcji kamiennej oraz bszar zwartej zabudowy mieszkalnej. Groby składały się z niemal kwadratowych szybów wkopanych w naturalne podłoże,  które nastepnie oblicowano solidnym murem kamiennym, tworząc ściany komory grobowej. Komory były pierwotnie przykryte wielkimi głazami, a wszelkie szczeliny zabezpieczone rumoszem skalnym. Nie można tez wykluczyć, iż część komór przykrywały ciosane płyty skalne, na co wskazują niektóre groby. W wykopie polskim KZ TT3 udało się również zidentyfikować ubecność niskiego nasypu ziemnego uszczelniającego górną częśc wieńca komory grobowej oraz konstrukcji nadziemnej.

           Groby tworzą wyraźny zespół posadowiony w lini prostej na osi pn-pd, na wschód od osady. Niestety, pierwotne, całkowite wyposażenie grobów nie jest znane, gdyż zostały one wyrabowane. Materiał pozyskany z grobów i osady to przede wszystkim ceramika, obiekty terakotowe, ozdoby oraz materiał osteologiczny. Stanowisko jest wstępnie datowane na okres Iron Age III. Poniżej prezentujemy Państwu film wykonany z drona, ukazujący charakter badanego stanowiska archeologicznego oraz zakres prac wykonany w 2015 roku.

IMAGE OF KANI ZERIN SITE TAKEN BY DRONE

(COURTESY OF ALI HOZHABRI - ICHTO)

KZ 1   KZ2
KZ 3   KZ 4
KZ 5   KZ 6

FILM OF KANI ZERIN EXCAVATION SITE

(COURTESY OF ALI HOZHABRI - ICHTO)

Film