Letnie spotkania z nauką

Mamy przyjemność poinformować, że w tym roku odbędą się jubileuszowe XX. Letnie Spotkania z Nauką – niezwykła akcja popularyzująca naukę, która nieprzerwanie organizowana jest już od 20 lat w sercu Kaszub nad jeziorem Wdzydze.

Jest to cykl wykładów popularnonaukowych, które wygłaszane są w lipcu i sierpniu, w każdą sobotę o godzinie 20.00, w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie nad jeziorem Wdzydze (powiat Kościerzyna).

Naukowcy różnych dyscyplin wygłaszają ok. 45 minutowe wykłady o charakterze popularnonaukowym, upowszechniające wyniki prowadzonych w Polsce badań. Po każdym wykładzie odbywa się dyskusja oraz bezpośrednie spotkanie z wykładowcą. W odróżnieniu od innych "festiwali nauki", które zazwyczaj trwają od 2 do 3 dni i organizowane są w dużych ośrodkach miejskich "Spotkania" rozłożone są w okresie 2 miesięcy i odbywają się w sercu Kaszub, na otwartym powietrzu i w otoczeniu leśnej przyrody.

Wśród tegorocznych prelegentów znajdują się wybitni przedstawiciele polskiego świata nauki. W załączeniu program Letnich Spotkań z Nauką.

W tym roku po raz pierwszy wszystkie wykłady będą transmitowane online na Facebooku Letnich Spotkań z Nauką: https://www.facebook.com/LetnieSpotkaniaZNauka

Do tej pory Letnie Spotkania z Nauką doczekały się aż 19 edycji, w trakcie których zaprezentowano aż 162 wykłady, które wygłosiło 77 naukowców, w tym z Uniwersytetu Gdańskiego: prof. dr hab. Beata Możejko, prof. dr hab. Michał Obuchowski, prof. dr hab. Tadeusz Stegner, prof. dr hab. Witold Świętosławski, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. UG, dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG, dr hab. Katarzyna Mirgos, prof. UG, dr Marcin Szulc, dr Joanna Dąbal, dr Karol Kłodziński, dr Arkadiusz Koperkiewicz, dr Wacław Kulczykowski, dr Arkadiusz Peisert, dr Anna Strobin, mgr Małgorzata Dubasiewicz, mgr Radosław Kubus, mgr Dominika Leśniewska i mgr Marcin Szumny.

Przypominamy, że w 2019 roku Wydział Historyczny UG dołączył do organizatorów tej trwającej już od 19 lat akcji popularyzującej naukę i po raz czwarty raz z rzędu realizuje ją wraz z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN, Instytutem Oceanologii PAN oraz Radą Upowszechniania Nauki PAN. W organizację wydarzenia z ramienia UG zaangażowany jest dr Wacław Kulczykowski.

Zapraszamy do śledzenia Facebooka Letnich Spotkań z Nauką (https://www.facebook.com/LetnieSpotkaniaZNauka), gdzie publikowane będą informacje dotyczące wykładowców oraz ich wykładów, a także fotorelacje ze Spotkań.

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 14. Czerwiec 2022 - 15:07; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 15. Czerwiec 2022 - 12:13; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska