Wykład doc. Olhi Stadniczenko - kolejne wydarzenie w ramach "Piątku na Historycznym"

W ramach cyklicznych wydarzeń "Piątek na Historycznym" w miniony piątek 10 czerwca br. na Wydziale Historycznym UG odbył się na wykład doc. Olhi Stadniczenko z Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenki pt. Mniejszość rosyjska w Ukrainie jako element wojny "hybrydowej". 

Doc. Stadniczenko przedstawiła w historycznej perspektywie zagadnienia osadnictwa rosyjskiego na terenach dzisiejszej Ukrainy, liczbę obywateli ukraińskich deklarujących narodowość rosyjską oraz ich stan prawny. Przeanalizowała też w jaki sposób Federacja Rosyjska w przeciągu ostatnich trzydziestu latach starał się wykorzystywać tę grupę w swej polityce zagranicznej oraz wywieraniu nacisku na władze w Kijowe, zarówno w czasie wojny „hybrydowej”, prowadzonej tak naprawdę od niemal 20 lat, oraz wojny realnej, którą obserwujemy obecnie.

Wykład który odbył się w języku ukraińskim, tłumaczony był na język polski przez prof. dr hab. Igora Hałagidę. 

doc. Olha Stadniczenko

Historyk i politolog. W 1995 r. ukończyła z wyróżnieniem historię na Uniwersytecie im. Mychajła Kociubińskiego w Winnicy. W l. 2000-2003 odbyła studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, które uwieńczyła obroną pracy doktorskiej w 2004 r. Pracownik naukowy Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajła Drahomanowa, (2004-2010), Narodowego Uniwersytetu Lotnictwa (2010-2017) i w końcu Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Hrinczenka. (od 2017 r.). Zawodowo zajmuje się zagadnieniami ustrojów politycznych, społeczeństwa obywatelskiego, bezpieczeństwa informacyjnego, reklamą polityczną oraz speechwritingiem.  Autorka i współautorka 35 publikacji indywidualnych oraz zbiorowych, w tym Сучасна політична лексика. Енциклопедичний словник-довідник, Львів 2015, Американський президентаціоналізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення Львів, 2018, Economic sanctions as the instrument of foreign policy in international relations studies, Warsaw, 2019.

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, Czerwiec 14, 2022 - 14:10; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, Czerwiec 15, 2022 - 11:11; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska