Jeden z pierwszych uczniów Jezusa zakpił. "Co dobrego może pochodzić z Nazaretu?" - wywiad z dr. hab. Wojciechem Gajewskim, prof. UG

Zachęcamy w okresie Świąt Wielkanocnych do przeczytania wywiadu z dr. hab. Wojciechem Gajewskim, prof. UG, który ukazał się na łamach portalu Interia Tygodnik. 

Jeden z pierwszych uczniów Jezusa zakpił. "Co dobrego może pochodzić z Nazaretu?

- Za Jezusem wędrowali ludzie, którzy najbardziej ucierpieli na przemianach społecznych. Doszło wtedy do dużych rozwarstwień społecznych - byli ludzie bardzo zamożni i tacy, którzy znaleźli się poza marginesem, być może stracili prace, ziemie, domy [...] - Z punktu widzenia saduceuszy za Jezusem szły masy gotowe do wszczęcia zamieszek, niebezpieczne, zagrażające ustalonemu, a korzystnemu dla zamożnych, porządkowi - mówi ​w rozmowie z Katarzyną Pruszkowską, dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG z Zakładu Studiów nad Religią Instytutu Antropologii. Specjalizuje się w historii starożytnej, społeczno-religijnych aspektach wczesnego Imperium Rzymskiego, relacjach chrześcijaństwa i judaizmu okresu tzw. drugiej Świątyni.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 10:42; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Kwiecień 2024 - 12:31; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska