Sukces zbiórki dla Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Karazina

Drodzy pracownicy, studenci, absolwenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego!

Kolejna zbiórka pomocowa zorganizowana przez Wydział Historyczny na rzecz uczelni partnerskiej w Ukrainie - Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Karazina zakończyła się sukcesem. Zebraliśmy bowiem 3960 zł, czyli kwotę ponad założony cel.

Wszystkie środki zostały niezwłocznie przekazane na wymianę okien głównego gmachu Charkowskiego Uniwersytetu, uszkodzonych przez falę wybuchową podczas ataku rakietowego na Charków w styczniu br.

Dziękujemy serdecznie za Wasze ogromne wparcie, za każdą wpłatę!

 

Otrzymując takie słowa podziękowania od Kharkiv Karazin University Foundation, wiemy, że nasze działanie zawsze ma sens:

Щира подяка друзям з Польщі,

Нещодавно Каразінський благодійний фонд отримав платіж у розмірі 3960 злотих, зібраних історичним факультетом Гданського університету. Ці кошти надійшли для проведення  ремонтно-відновлювальних робіт в корпусах Каразінського, щоб зробити його ще кращим для майбутніх поколінь студентів.

Щиро дякуємо польським колегам за щедрість та доброту! Ваша солідарність, великодушність та підтримка показують, наскільки важливою є співпраця між нашими країнами.

Також неймовірно вдячні Кісельовій Юлії, доцентці кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Каразінського університету,  яка допомогла знайти потенційних донаторів та налагодити співпрацю.

Дякуємо, кожен внесок у відновлення Каразінського університету неоціненний - https://www.facebook.com/karazin.foundation.

 

Serdeczne podziękowania dla przyjaciół z Polski,

Niedawno Fundacja Charytatywna Karazin otrzymała wpłatę w wysokości 3960 zł zebraną przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Fundusze te zostały wykorzystane na przeprowadzenie prac remontowych i restauratorskich w budynkach Karazińskiego, aby uczynić je jeszcze lepszymi dla przyszłych pokoleń uczniów.

Serdecznie dziękujemy naszym polskim kolegom za hojność i życzliwość! Wasza solidarność, hojność i wsparcie pokazują, jak ważna jest współpraca między naszymi krajami.

Jesteśmy także niezwykle wdzięczni Julii Kiselowej, profesor nadzwyczajnej Katedry Historiografii, Studiów Źródłowych i Archeologii Wydziału Historii Uniwersytetu Karazin, która pomogła w znalezieniu potencjalnych darczyńców i nawiązaniu współpracy.

Dziękujemy, każdy wkład w odbudowę Uniwersytetu Karazin jest nieoceniony.

 

Sincere thanks to our friends from Poland,

Recently, Karazin Charitable Foundation received a payment in the amount of PLN 3,960 collected by the Faculty of History of the University of Gdańsk. These funds were used to carry out repair and restoration works in the Karazin buildings to make it even better for future generations of students.

We sincerely thank our Polish colleagues for their generosity and kindness! Your solidarity and support show how important cooperation between our countries is.

Also incredibly grateful to Kiselova Yulia, associate professor of the department of historiography, source studies and archeology of the Faculty of History of Karazin University, who helped to find potential donors and establish cooperation.

Thank you, every contribution to the restoration Karazin University is invaluable.

 

Prof. Yulia Kiselyowa z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego:

Щиро дякую спільноті історичного факультету Гданського університету! Хочу наголосити, що ініціатива, комунікація та організація справи цілком походила від співробітників факультету, перш за все Arkadiusz Janicki, Anna Mazurkiewicz, Magdalena Nowak, Anna Sobecka. Маю велику честь та привілей бути знайомою з людьми, які самі шукають можливостей допомогти та підтримати, вміють відчувати чужу біль як свою. Сердечно Вам дякую!

Serdecznie dziękuję społeczności Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego! Pragnę podkreślić, że inicjatywa, komunikacja i organizacja sprawy wyszły w całości od pracowników wydziału, przede wszystkim od Arkadiusza Janickiego, Anny Mazurkiewicz, Magdaleny Nowak, Anny Sobeckiej. Mam ogromny zaszczyt i przywilej znać ludzi, którzy sami szukają możliwości pomocy i wsparcia, którzy potrafią odczuwać cudzy ból jak swój własny. Dziękuję bardzo!

Thank you very much to the community of historical faculty of Gdansk University! I would like to emphasize that the initiative, communication and organization of the case came entirely from the staff of the faculty, first of all Arkadiusz Janicki, Anna Mazurkiewicz, Magdalena Nowak, Anna Sobecka. It is a great honor and privilege to know people who seek opportunities to help and support, who can feel someone else's pain as their own. Heartfelt thanks to you!

 

Link do zbiórki: Zbiórka na okna dla naszych przyjaciół z Charkow… | Zbiórki internetowe Pomoc.pl 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Marzec 2024 - 15:15; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: środa, 27. Marzec 2024 - 08:51; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska