Uroczystość jubileuszu 70-lecia Profesora Nicholasa Sekundy

Dnia 6 listopada 2023 r. na Wydziale Historycznym UG odbyła się uroczystość z okazji 70. urodzin Profesora Nicholasa Sekundy .

Przybyłych na tę wyjątkową uroczystość gości powitał prowadzący wydarzenie prof. dr hab. Witold Świętosławski.

Jubileusz Profesora Sekundy swoją obecnością zaszczycił JM Prorektor UG ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który w imieniu swoim, jak i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego złożył Jubilatowi, podczas swojego wystąpienia, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił także Dziekan Wydziału Historycznego dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG. 

Kolejno, sylwetkę Jubilata w swoim wystąpieniu przedstawił prof. dr hab. Mariusz Mielczarek z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, dorobek naukowy zaś zaprezentował dr Krzysztof Ulanowski z Instytut Socjologii UG. Prof. dr hab. Nicholas Sekunda z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej, swoje zainteresowania badawcze skupia wokół archeologii i historii starożytnej Grecji, Persji achemenidzkiej i Krety hellenistycznej oraz historii starożytnej wojskowości.

Podczas wydarzenia miała miejsce promocja książki jubileuszowej "Καθηγητής. Studies in Ancient History, Warfare and Art Presented to Nick Sekunda on his Seventieth Birthday", Edited by Krzysztof Ulanowski and Bogdan Burliga, Harrassowitz Verlag 2023, którą Profesorowi Sekundzie wręczyli dr Krzysztof Ulanowski z Instytutu Socjologii UG i dr hab. Bogdan Burliga, prof. UG z Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG.

​​​​​Na zakończenie do zgromadzonych gości swoje przemówienie skierował Jubilat Profesor Nicholas Sekunda.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. Listopad 2023 - 11:27; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Listopad 2023 - 14:09; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska