Nowy numer czasopisma Porta Aurea 21 (2022)

Informujemy, że ukazał się 21 numer czasopisma „Porta Aurea”: Pieniądze i sztuka. Gdańskie mieszczaństwo XVI wieku jako fundatorzy dzieł sztuki oraz pośrednicy w transferze wiedzy i dóbr kultury. [Geld Und Kunst. Danziger Bürgertum des 16. Jahrhunderts als Stifter sowie Vermittler im Wissens- Und Kulturtransfer]

W środku opublikowano następujące artykuły:

 • Marcin Grulkowski, Działalność domu kupieckiego i bankowego Loitzów na tle sytuacji politycznej i gospodarczej Gdańska w drugiej połowie XVI wieku
 • Andrzej Woziński, „Bidden barmhertzigen got vor…”. Kilka uwag o fundacjach artystycznych w późnośredniowiecznym Gdańsku i ich kosztach
 • Rafał Makała, Bankierzy, ich książęta i ich miasto. Szczecin jako miejsce działalności rodziny Loitzów
 • Tomasz Torbus, Polityczne treści dekoracji fasad nowożytnych gdańskich kamienic
 • Anna Kriegseisen, Kolorystyka fasad gdańskich domów mieszczańskich w drugiej połowie XVI wieku i we wczesnym XVII wieku
 • Julia Freisinger, Sieci powiązań przyjacielskich i obrazowych pomiędzy Gdańskiem, Wrocławiem i Poznaniem w świetle wybranych sztambuchów przełomu wieków XVI i XVII
 • Franciszek Skibiński, Sieć powiązań rodziny Loitzów a rozkwit sztuki renesansowej w Gdańsku (1550–1580)
 • Aleksandra Jaśniewicz‑Downes, Upamiętnienie i tożsamość rodzinna w szesnastowiecznym Gdańsku: portrety członków rodziny Connertów (1550–1599)
 • Edmund Kizik, Gdańskie inwentarze pośmiertne z drugiej połowy XVI wieku do początku XVII wieku
 • Bettina Schröder‑Bornkampf, Gdańskie i lüneburskie inwentarze rodziny kupieckiej Loitzów jako źródło do historii sztuki i kultury XVI wieku
 • Aleksandra Girsztowt, Księgozbiór rodziny Loitzów w Bibliotece Elbląskiej. Stan badań i uzupełnienie spisu druków

Wydawane co roku przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego czasopismo jest tworzone z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią sztuki i architektury, a tematycznie koncentruje się na zagadnieniach artystycznych basenu Morza Bałtyckiego. Profilowanie to nie jest jednak wyłączne, główny trzon każdego tomu stanowią artykuły poświęcone sztuce Gdańska, czy szerzej Trójmiasta, Pomorza, północnych Niemiec, krajów bałtyckich i Skandynawii.

Księgarnia online.

Strona czasopisma.

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Czerwiec 2023 - 15:24; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Czerwiec 2023 - 15:25; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska