Pożegnanie Iriny Gavrash

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci Iriny Gavrash [Haurash]

1

absolwentki Wydziału Historycznego UG, doktorantki i koleżanki z pracy w latach 2017-2020

Irina urodziła się, wychowała i kształciła do matury w Grodnie, w Białorusi. Na studia przyjechała do Gdańska i tu w 2010 roku w Instytucie Historii Sztuki obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Kawieckiego. W 2012 roku podjęła studia doktoranckie na Wydziale Historycznym, podejmując pod opieką prof. Małgorzaty Omilanowskiej pracę na temat „Recepcja sztuki radzieckiej w Polsce w latach 1945–1989“.

Po ukończeniu studiów pracowała w latach 2017–2020 jako asystentka w IHS oraz współpracowała z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ). Była też współwykonawczynią grantów naukowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowanych w PISnSŚ oraz w Instytucie Sztuki PAN. W 2017 roku została stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Gaude Polonia. Uczestniczyła w konferencjach naukowych i publikowała teksty m.in. w „Pamiętniku Sztuk Pięknych” i „Porta Aurea. Roczniku Instytutu Historii Sztuki UG” oraz tłumaczyła prace innych badaczy. Była sekretarzem naukowym projektu „Korpusu dział malarskich Henryka Siemiradzkiego” i współredaktorką monumentalnej serii wydawniczej: „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Еиропы / The Art of Eastern Europe”.

Pracy nad niemal gotową rozprawą doktorską nie będzie jej dane dokończyć.

 

Pracowita, uśmiechnięta i zawsze chętna do pomocy innym – pozostanie w naszej pamięci.

 

Irina Gavrash (*18.09.1985 †20.01.2023) zostanie pochowana w rodzinnym Grodnie.

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Cześć Jej pamięci oddają Zespół Dziekański, pracownicy i studenci

Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

wraz z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Gdańskiego

 

Jednocześnie zwracamy się do wykładowców, studentów i kolegów Iriny o wsparcie rodziny w pokryciu bardzo wysokich kosztów transportu do Białorusi. 

Przelewu można dokonać bezpośrednio na konto siostry Iriny – Ivony Haurash – także absolwentki Wydziału Historycznego, która zajmuje się organizacją pogrzebu: Bank Pekao SA  13 1240 2382 1111 0010 3537 7606.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Styczeń 2023 - 09:05; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska Ostatnia zmiana: poniedziałek, 23. Styczeń 2023 - 09:27; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska