Komunikat Dziekana WH w sprawie wznowienia zajęć w budynku przy ul. Bielańskiej 5 od 20.01.2023r