fbpx Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress” | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress”

Zaproszenie do nadsyłania publikacji do czasopisma „Progress”

W imieniu redakcji zapraszamy do nadsyłania artykułów do 9 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku. 
Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna, od najbliższego numeru, znajdzie się na Platformie Czasopism UG.
 
Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej recenzji, a także korekty wydawniczej. 
 
Wszystkie opublikowane artykuły będą miały nadany nr DOI. Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW, za publikacje w czasopiśmie "Progress" przyznawanych jest 5 pkt.
Publikacja artykułu w czasopiśmie jest również realizacją jednego z kryteriów, które można ująć we wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dawne stypendium naukowe). Opublikowany artykuł jest również punktowany w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich na UG.
Termin nadsyłania artykułów m​ija 5 grudnia 2020 roku, a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec czerwca 2021 roku.
 
 
Wszelkie informacje związane z  wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://zatokanauki.pl/dla-autorow/
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 października 2020 roku, 8:35