fbpx Komunikat dziekana Wydziału Historycznego UG do Studentów | Wydział Historyczny

Komunikat dziekana Wydziału Historycznego UG do Studentów | Wydział Historyczny

Komunikat dziekana Wydziału Historycznego UG do Studentów

Studentki i Studenci Wydziału Historycznego

Z powodu epidemii COVID-19 od połowy marca realizacja zajęć uległa radykalnej zmianie. Z relacji bezpośrednich przeszliśmy stopniowo na prowadzenie wykładów i ćwiczeń w formie e-learingu lub online. Zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy, powinni jednak odrobić zaległości, tak aby można było rozpocząć sesję w przewidzianym terminie. Prowadzący zajęcia mogą się do Państwa zwrócić z propozycją przeprowadzenia dodatkowych zajęć w godzinach popołudniowych , czy nawet w sobotę, lub też przedłużać zajęcia o 15-30 min. Licząc na Państwa wyrozumiałość, życzę zdrowia.

Dziekan Wydziału Historycznego

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku, 10:41