Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów UG | Wydział Historyczny

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów UG

Szanowni Studenci

W celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC przypominamy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje okres roczny: rok akademicki od 01.10.2019 do 30.09.2020

Oferta jest ważna do 30 Października 2019

 

Online dostępne są cztery warianty:
(dwa warianty obejmujące NNW z OC oraz dwa warianty NNW bez OC)

 

NNW+OC - Wariant I      

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta  - Suma Ubezpieczenia 25.000 zł

Składka łączna  ̶  60 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

NNW+OC - Wariant II

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta  - Suma Ubezpieczenia 80.000 zł

Składka łączna  ̶  80 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

Przystąpić do ubezpieczenia NNW+OC można, za pośrednictwem strony:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=4f98m2f7q5

 

NNW (bez OC) - Wariant I      

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł

Składka łączna  ̶  50 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

NNW (bez OC) - Wariant II

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł

Składka łączna  ̶  60 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

Przystąpić do ubezpieczenia NNW (bez OC) można, za pośrednictwem strony:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=ht8j79kcpn


Główne korzyści w obu wariantach:

  • Ochrona 24h na dobę zarówno na uczelni jak i w czasie wolnym od zajęć i pracy

(OC OBOWIĄZUJE na praktykach i w życiu prywatnym).

  • Bardzo szeroki zakres świadczeń - najszersze tabele uszczerbków
  • Zwracamy koszty poniesione na leczenie i na rehabilitację po NW
  • wysokie sumy ubezpieczenia – najlepsza oferta na rynku
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 października 2019 roku, 13:54