fbpx Ogłoszenie o naborze do programu PROM w ramach NAWA | Wydział Historyczny

Ogłoszenie o naborze do programu PROM w ramach NAWA | Wydział Historyczny

Ogłoszenie o naborze do programu PROM w ramach NAWA

Ogłoszenie o naborze do programu PROM w ramach NAWA 

Informujemy, że rusza nabór do programu PROM w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.  

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

W ramach programu można uzyskać finansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o charakterze międzynarodowym, związanych z tematyką doktoratu lub prowadzoną pracą dydaktyczną i naukową tj.: 

 • aktywny udział w konferencji zagranicznej (w tym np. udział w sesji posterowej i flash talk); 

 • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; 

 • udział w szkole letniej/szkole zimowej (zarówno jako słuchacz szkoły, jak i prowadzący zajęcia); Tematyka programu szkoły musi być ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami; 

 • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej (trudno dostępnej) w Polsce; 

 • udział w krótkich formach kształcenia tj. kursach, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców; 

 • udział w szkoleniach (w tym szkoleniach dotyczących przedsiębiorczości lub działalności wdrożeniowej); 

 • wykonanie kwerend archiwalnych/ bibliotecznych; 

 • udział w spotkaniach brokerskich; 

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

 • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego; 

 • inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika projektu. 

W ramach projektu muszą zostać zrealizowane zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. 

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników. 

W Programie finansowane są: 

 • koszty podróży, ubezpieczenia i wizy uczestnika projektu; 

 • koszty utrzymania uczestnika projektu; 

 • koszty realizacji wymiany; 

 • koszty opłat konferencyjnych, opłat za szkolenia, kursy i wizyty studyjne oraz za inne krótkie formy kształcenia. 

Osoby zainteresowane udziałem w programie w roku akademickim 2019/2020 prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie wypełnionej tabeli do dnia 25 marca 2019 na adres:  anna.krause@ug.edu.pl 

Tabela 

Regulamin 

 
ZałącznikWielkość
Plik Tabela10.72 MB
PDF icon Regulamin659.04 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 marca 2019 roku, 14:25