fbpx Posiedzenie Otwartego Konwersatorium Religioznawczego UG | Wydział Historyczny

Posiedzenie Otwartego Konwersatorium Religioznawczego UG | Wydział Historyczny

Posiedzenie Otwartego Konwersatorium Religioznawczego UG

Szanowne Grono Pracowników Naukowych Trójmiasta

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w ósmym posiedzeniu, które odbędzie się w środę 6 marca 2019 r., od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Historycznym (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

Referat wprowadzający pt. Uwagi na marginesie problemu relacji między nauką a wiarą – perspektywa fizyka wygłosi prof. dr hab. Paweł Horodecki z Międzynarodowego Instytutu Teorii Technologii Kwantowych UG oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Wprowadzenie do zagadnienia: Fizyka jest niezwykle skuteczną i precyzyjną dziedziną nauki, z której osiągnięć korzysta szeroko współczesna cywilizacja techniczna. Ze względu na przedmiot badań –fundamentalne prawa Natury – opis fizyczny bywa uważany za wyczerpujący w odniesieniu do rzeczywistości jako takiej. Stwierdzenia tego rodzaju pozostają w sporze z perspektywą wykraczającą poza zakres nauk szczegółowych, opierającą się na wierze w istnienie rzeczywistości transcendentnej. Kwestia, czy i do jakiego stopnia spór ten jest rozstrzygalny lub już rozstrzygnięty budzi szerokie i niegasnące zainteresowanie. Celem referatu jest przedstawienie kilku uwag w odniesieniu do powyższego problemu między innymi w oparciu o doświadczenia badawcze na gruncie mechaniki kwantowej.

Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy...

Zapytania i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium: dane w ulotce informacyjnej dołączonej do tego maila (i na oficjalnej stronie – zob. poniżej).

Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl

Oficjalna strona: http://www.konwersatorium.religioznawcze.ug.edu.pl

Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,

Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,
Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,
Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 lutego 2019 roku, 7:53