fbpx Zapisy na wykłady monograficzne | Wydział Historyczny

Zapisy na wykłady monograficzne | Wydział Historyczny

Zapisy na wykłady monograficzne

Informujemy, że zapisy na wykłady monograficzne do wyboru w semestrze letnim roku akademickim 2018/2019 rozpoczną się 14.02.2019 o godz. 16:00 i trwać będą do 18.02.2019 do godz. 18:00.
Elektroniczne zapisy będą odbywać się na stronie: https://ps.ug.edu.pl/index.web
 
L.p. Imię i nazwisko wykładowcy Temat wykładu Krótka charakterystyka
1. prof. dr hab. Eugeniusz Koko

Ukraina, Rosja i Niemcy w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1846-1930)

wtorek, 9.45, s. 2.61 (60 miejsc)

Celem wykładu jest przedstawienie nieco zapomnianej dziś sylwetki F. Rawity-Gawrońskiego, jednego z czołowych publicystów, pisarza i historyka, związanego z obozem Narodowej Demokracji, na kwestie dotyczące relacji z Ukrainą, Rosją i Niemcami, zarówno w przeszłości, jak i w czasach mu współczesnych. Poczytność prac Rawity sprawiała, że jego wizje współkształtowały mity i stereotypy obecne w polskim społeczeństwie.
2. prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Kwestie wyznaniowe na ziemiach polskich w XX wieku

środa, 13.15, aula 1.46 (100 miejsc)

Mozaika wyznaniowa w II RP i przemiany po drugiej wojnie światowej, charakterystyka poszczególnych wyznań, relacje państwo-związki wyznaniowe na przestrzeni wieku, więź narodowa a wyznaniowa, stereotyp Polak-katolik, stosunki między wyznawcami różnych wyznań i religii, kultura religijna środowisk opiniotwórczych, religijność ludowa, procesy dechrystianizacyjne, obrzędowość religijna, rola kobiet w kościołach i związkach wyznaniowych.
3. dr Michalina Petelska

Cudzoziemcy o Polsce. Polska i Polacy w opinii zagranicznej XIX-XX wieku

piątek 13.15, aula 1.46 (100 miejsc)

Jak cudzoziemcy rozumieli ziemie polskie pod zaborami? Dlaczego o emigrantach z ziem polskich w XIX wieku pisano w Kanadzie "ludzie w baranich skórach"? Jak polscy naukowcy konstruują narrację o polskiej emigracji a jak imigracja z ziem polskich odbierana jest przed badaczy krajów osiedlenia? Jak piszą "o nas bez nas"? Na te i wiele innych pytań będziemy szukać odpowiedzi podczas wykładu monograficznego.
4. dr Piotr Kurpiewski

Film historyczny i media audiowizualne w warsztacie historyka

środa, 15.00, aula 1.46 (100 miejsc)

Wykład poświęcony jest związkom historii i szeroko rozumianej kultury audiowizualnej, która od ponad 120 lat niebagatelnie wpływa na rozumienie i obraz przeszłości. Podczas wykładu w syntetyczny sposób zostaną omówione dzieje kinematografii polskiej i powszechnej w kontekście rozwoju kina historycznego (ilustrowane stosownymi przykładami filmowymi). Na zajęciach zostaną również przedstawione najważniejsze metody badawcze, których używa się do analizy filmu jako źródła historycznego. Film historyczny pozostaje także jednym z najważniejszych mediów kształtujących obraz historii w społeczeństwie, więc warto poświęcić kilka spotkań na omówienie różnorodnych filmowych emanacji przeszłości wytworzonych przez państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne.
5. Bethany Hicks, Associate Professor

The Long Civil Rights Movement - an Unfinished Struggle, 1877-Present

poniedziałek, 15.00-17.15, s. 2.61 (60 miejsc)

The study of “civil rights” in American history has been stereotypically associated with the movement for desegregation of public spaces, and the non-nonviolence movement of Dr. Martin Luther King Jr. and the Southern Christian Liberation Conference. This course will broaden the scope of the issue of civil rights in the American context, beginning with the end of Reconstruction in 1877 and ending with contemporary issues and activism such as the maintenance of confederate symbols and the Black Lives Matter movement. Students will explore a variety of historical approaches, texts, literature, film, and music as a conduit to understand the civil rights as a long-standing and continuing struggle, to recognize the wide range of individuals and groups involved, and to investigate the movement’s relationship and intersection with numerous other campaigns for environmental, economic, and other social justice issues.
6. Bethany Hicks, Associate Professor

History and Memory concentrating on the American South

poniedziałek 11.30-14.00, s. 2.61 (60 miejsc)

What receives the privilege of being remembered - and what gets deliberately forgotten - constitutes the essence of what we know as history. However, what is remembered and what is forgotten does not remain static - it often changes both in substance and meaning in response to the experiences of those “performing” history.  This course will the relationship between the creation and deletion of personal and collective memories and the production of “formal” history. Using both classical and modern theoretical frameworks exploring the relationship between memory, place, identity, and experience as a foundation, students will explore how histories are constructed and reconstructed as individual, community, national, and generational activities. As an evaluative product, students will use these frameworks and course examples to analyze a specific intersections of history and memory, including (but not limited to) the production of memoirs and oral histories, the symbolism of local festivities and/or holidays of commemoration, the function of historical memory in popular culture and political discourse, and the contemporary significance of physical spaces of historical exhibition and memorial.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 lutego 2019 roku, 9:31