Konferencja "Niezwykła podróż. Cudzoziemcy na ziemiach polskich, Polacy za granicą - oczekiwania a wrażenia" | Wydział Historyczny

Konferencja "Niezwykła podróż. Cudzoziemcy na ziemiach polskich, Polacy za granicą - oczekiwania a wrażenia"

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego,
Instytut Historii, Pracownia Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
oraz Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku
 
zapraszają na
interdyscyplinarną turystyczno-krajoznawczą konferencję naukową
 
NIEZWYKŁA PODRÓŻ.
CUDZOZIEMCY NA ZIEMIACH POLSKICH,
POLACY ZA GRANICĄ – OCZEKIWANIA A WRAŻENIA
 
6–7 grudnia 2018, Gdańsk
 
Uroczyste otwarcie nastąpi 6 grudnia 2018, czwartek o godz. 9.00 w sali 1.46 Wydziału Historycznego UG przy ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk-Oliwa. 
 
logo
 
"Pracownia Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej Instytutu Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na ogólnopolską, interdyscyplinarną turystyczno-krajoznawczą konferencję naukową. Będzie to już kolejne spotkanie inicjowane przez nasz Wydział, związane z rozwojem badań nad krajoznawstwem i turystyką historyczną. 
Tematyka konferencji dotyczy szerokiego spektrum związanego z zagadnieniem podróżowania na przestrzeni dziejów. Aspektami wartymi refleksji są te, dotyczące kryteriów wyboru celu, motywów osób podejmujących podróż do Polski i z Polski.
Podróż niezwykła skłania do spojrzenia na pochodzenie, świadomość, oczekiwania i wrażenia, a także wiedzę podróżników jako czynniki wpływające na uznanie wybranego miejsca za warte odwiedzenia i poznania. Dzięki takiemu obszarowi tematycznemu może wyłonić się zarówno fizyczna, jaki i mentalna mapa miejsc oglądanych. W tym kontekście zasadne wydaje się także ujmowanie zagadnień w perspektywie porównawczej. Na uwagę zasługuje pytanie- czy istniały wspólne wyznaczniki, na podstawie których podejmowano decyzję o kierunku wyjazdu czy raczej kierowano się indywidualnym gustem i wyborem. Indywidualny wymiar łączy się z oczekiwaniami przed podróżą i ich konfrontacją z przeżyciami i doświadczeniami  towarzyszącymi podczas podjętej wyprawy. 
Dla wielu podróżujących, cel, choć nie musiał być odległy, okazywał się poznawczo nieznany. Analiza podróży, zarówno bliskiej, jak i dalekiej stanowi próbę spojrzenia na tych, którzy wędrowali po ziemiach polskich dostrzegając odmienności i różnice świadczące o specyfice i charakterze danego regionu oraz niezwykłości ziem podzielonych w wyniku zawieruch dziejowych. 
Towarzyszące wyprawom przekonania lub odczucia można odnosić do kategorii swojskość-obcość, krajan–cudzoziemiec. Niekiedy wynika to z podziału ziem, które w przeszłości znajdowały się w granicach jednego państwa polskiego. Innym razem dotyczy to poznawania miejsc i obszarów lokalnych w perspektywie regionalnej. W tym znaczeniu szczególnie interesujące byłoby spojrzenie podróżników na tereny Kaszub, Gdańska, Gdyni i Sopotu, a także na inne krainy i obszary. 
Próba wyjaśnienia, gdzie sytuowano granice, poza którymi rozpoczynała się niezwykła podróż, może otworzyć ciekawą perspektywę badawczą. Wyruszenie w drogę wiązało się z niepewnością, zaskoczeniem, nieprzewidywalnym, warto więc zaprezentować jak następowało oswajanie świata nieznanego. 
Egzotyka odległa i tajemnicza pobudzała zmysły i wyobraźnię rozbudzając pragnienie podróży na skraj świata. Zachęcała ona mieszkańców ziem polskich do odwiedzania innych krajów. Z drugiej strony takim krańcem dla cudzoziemców, w różnych okresach historycznych, były ziemie polskie. Kultura, zwyczaje, topografia, klimat odwiedzanych miejsc nieustannie zadziwiały podróżujących. Podczas naszego sympozjum pragniemy uzupełnić i poszerzyć znane już relacje podróżnicze, turystyczne, dotyczące ziem polskich i zagranicy, o nowe spojrzenia, próby analiz i poszukiwania ram teoretycznych."
 
Rada Programowa:
 
Przewodnicząca prof. dr hab. Beata Możejko
Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii
 
dr Magdalena Nowak
Kierownik Pracowni Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej
 
Sekretarz konferencji dr Anna Łysiak-Łątkowska
Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku
ZałącznikWielkość
PDF icon plakat6.52 MB
PDF icon zaproszenie1.44 MB
Microsoft Office document icon program649.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 7:53