Wykład: Cystersi w późnym średniowieczu - Prof. Jamroziak [zdjęcia] | Wydział Historyczny

Wykład: Cystersi w późnym średniowieczu - Prof. Jamroziak [zdjęcia]

25 października na Wydziale Historycznym UG miał miejsce wykład: "Cystersi w późnym średniowieczu – sieci powiązań i regionalne konteksty", wygłoszony przez Panią Profesor Emilię Jamroziak z University of Leeds, Wielka Brytania. 
 
Przy pełnej do ostatniego miejsca auli Pani Profesor wprowadziła słuchaczy w najistotniejsze wątki historiograficzne dotyczących konstrukcji narracji historii późnośredniowiecznego monastycyzmu. Omówione zostały najnowsze kierunki badań dotyczących rozwoju kultury cysterskiej pomiędzy 1300 - 1520 w Europie północno-zachodniej, centralnej i wschodnio-centralnej.
 
Wykład zwieńczyły pytania z sali i dyskusja. Pani Profesor przekazała też 3 monografie, swojego autorstwa, poświęcone cystersom, dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańsku. Serdecznie dziękujemy i za wykład i za książki.
12345678
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 8:56