Konferencja „Momenty monetyzacji i strefy komercjalizacji w basenie Morza Bałtyckiego w latach 1050–1450” | Wydział Historyczny

Konferencja „Momenty monetyzacji i strefy komercjalizacji w basenie Morza Bałtyckiego w latach 1050–1450”

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt.:
 
„Momenty monetyzacji i strefy komercjalizacji w basenie Morza Bałtyckiego w latach 1050–1450”
 
Konferencja odbędzie się w dniach 13–14 września 2018 w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 39.
 
Referaty wygłoszone na konferencji będą tłumaczone symultanicznie na język polski lub niemiecki.
 
W  XI i XII wieku w regionie Morza Bałtyckiego doszło do przekształcenia się gospodarki opartej na łupie i handlu dalekosiężnym, typowej dla epoki Wikingów, w struktury organizacyjne silniej zakorzenione w regionie i sprzyjające wymianie towarami masowymi. Równocześnie rozpoczęto intensywniejsze niż wcześniej bicie monet na tym obszarze. Prowadzi to do szeregu pytań: czy ten rozwój był konsekwencją procesów gospodarczych lub potrzeb fiskalnych? Które sektory gospodarki i które warstwy społeczne zostały skomercjalizowane? Gdzie i do jakiego stopnia można mówić o integracji rynkowej? I wreszcie, czy monetyzacja przebiegała liniowo, czy też charakteryzowała się zakłóceniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi? Tymi zagadnieniami, w szerokim geograficznym i chronologicznym ujęciu zajmą się badacze z Niemiec, Polski, Szwecji, Danii i Czech.
 
 
ZałącznikWielkość
PDF icon Program konferencji1.41 MB
Plakat konferencji
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Wacław Kulczykowski
Treść wprowadzona przez: Wacław Kulczykowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 października 2018 roku, 12:20