Konferencja prasowa promująca program stypendialny dla studiów podyplomowych Gedanistyka na Wydziale Historycznym | Wydział Historyczny

Konferencja prasowa promująca program stypendialny dla studiów podyplomowych Gedanistyka na Wydziale Historycznym

W środę 23 sierpnia 2017 o godzinie 12-ej w budynku Wydziału Historycznego/Filologicznego UG przy ul. Wita Stwosza 55 odbyła się konferencja prasowa promująca program stypendialny dla studiów podyplomowych Gedanistyka na Wydziale Historycznym. Organizatorem programu stypendialnego, który startuje od sierpnia b.r. i dotyczy najbliższej edycji Gedanistyki w roku akademickim 2017/2018, jest Fundacja Gdańska przy wsparciu przedsiębiorstwa Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna SA. Spotkanie zaszczycił patronujący całemu przedsięwzięciu Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Fundację reprezentował jej prezes, Jacek Bendykowski, a Uniwersytet Gdański Prorektor ds. Studenckich, prof. UG dr hab. Arnold Kłonczynski. Na konferencji byli obecni ponadto: Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Historycznego, prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, Z-ca Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, dr Ewa Szymańska oraz kierownik studiów podyplomowych Gedanistyka, prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak. Spotkanie poprowadziła Agata Biały z Biura Zarządu Fundacji Gdańskiej. Przedstawicielom mediów w ogólnym zarysie przedstawiono program studiów oraz cel i zasady programu stypendialnego. Dzięki stypendiom 20 osób może uzyskać pełną refundację kosztów studiów angażując się w zamian w prace nad gedanopedią – wirtualną encyklopedią Gdańska. 

Wszelkie materiały (formularz i regulamin) dostępne będą na stronie Fundacji Gdańskiej: http://www.fundacjagdanska.pl/

Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium naukowego finansującego udział w studiach mają osoby zaangażowane w aktywne działania promujące Gdańsk (np. nauczyciele, przewodnicy, autorzy, blogerzy). Dodatkowym warunkiem uzyskania stypendium jest późniejsze zaangażowanie się w wirtualną encyklopedię Gdańska – Gedanopedię. 

Promocja GedanistykiPromocja GedanistykiPromocja GedanistykiPromocja GedanistykiPromocja GedanistykiPromocja GedanistykiPromocja GedanistykiPromocja GedanistykiPromocja Gedanistyki
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Muszyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 września 2017 roku, 10:44