Badania archeologiczne UG na Bornholmie - cmentarzysko Nørre Sandegård | Wydział Historyczny

Badania archeologiczne UG na Bornholmie - cmentarzysko Nørre Sandegård

Badania archeologiczne na cmentarzysku Nørre Sandegård Vest były prowadzone od początku sierpnia do połowy września 2016 przez Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Bornholms Museum. Pracami kierowali ze strony Uniwersytetu Gdańskiego doktoranci Bartosz Świątkowski oraz Karolina Czonstke, zaś ze strony Bornholms Museum Christina Seehusen oraz Finn Ole Nielsen. W badaniach tych uczestniczyli również studenci archeologii z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu w Århus.

Cmentarzysko Nørre Sandegård Vest w północno-wschodniej części Bornholmu – badane od XIX w. - należy do najbardziej znanych i bogatych cmentarzysk z okresu od VI do VIII wieku w Danii (okres Vendel). Ostatni sezon badawczy w latach 80-tych XX wieku zakładał zakończenie badań w tym miejscu. Wówczas archeolodzy przypuszczali, że stanowisko zostało w pełni przebadane. Przypadkowe odkrycie pochówku kobiecego w 2013 roku stało się impulsem do podjęcia nowych badań.

W trakcie prac prowadzonych w 2014 i 2016 roku udało się ustalić, że cmentarzysko miało większy zasięg niż dotychczas przypuszczano.

Dzięki badaniom prowadzonym od 2013 roku odkryto i przebadano ponad 30 pochówków inhumacyjnych, wśród których pojawiły się również groby komorowe. Natrafiono na groby kobiece, męskie, a także pochówki dziecięce. Zmarli zostali wyposażeni w liczne dary grobowe. W przypadku kobiet w grobach dominowały ozdoby stroju, takie jak naszyjniki ze szklanych paciorków, zapinki. Pojawiały się również zawieszki i przybory toaletowe. Mężczyźni – wojownicy byli wyposażani w broń m.in. miecze typu spaha, czy sax, ale także noże, włócznie, tarcze, czy ozdobne elementy pasa. W niektórych pochówkach męskich pojawiły się również konie.

Wyposażenie, układ pochówków, ale także położenie samego cmentarzyska, wskazują, że powyższe miejsce miało znaczenie szczególne dla ówczesnej lokalnej społeczności, stając się miejscem spoczynku jej elit. 

 

Bornholm 1Bornholm 2Bornholm 3Bornholm 4Bornholm 5Bornholm 6Bornholm 7Bornholm 8Dokumentacja rysunkowa (fot. K. Czonstke)Bornholm 10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 stycznia 2017 roku, 12:13