fbpx Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego | Wydział Historyczny

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego | Wydział Historyczny

Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Gdańsk, 05. 11. 2015 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza  

Wydziału Historycznego UG

 

OGŁOSZENIE !

 

Zgodnie z § 42, 72-74 Statutu UG według stanu z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz § 4 i § 27 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącej załącznik do Statutu UG, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Historycznego UG zwołuj

na dzień 18 listopada 2015 r. zebranie wyborcze nauczycieli akademickich  nie posiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

w celu dokonania wyborów uzupełniających :

- 1 członka Rady Wydziału Historycznego

Zebranie rozpocznie się o godzinie 1530 w  Sali im. Prof. Konstantego Kalinowskiego w budynku Wydziału Historycznego w Gdańsku przy ul. Bielańskiej 5.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie przybędzie 50% uprawnionych do udziału w zebraniu, tego samego dnia w tym samym miejscu 15 minut po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia pierwszego zebrania odbędzie się zebranie w drugim terminie. W drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do udziału w zebraniu.

 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Wydziału Historycznego UG

 

 prof. UG dr hab. Marek Stażewski  

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 listopada 2015 roku, 8:25