fbpx Informacja dla studentów I roku Archeologii i Etnologii | Wydział Historyczny

Informacja dla studentów I roku Archeologii i Etnologii | Wydział Historyczny

Informacja dla studentów I roku Archeologii i Etnologii

Kierunek Etnologia

2 października 2015 o godz. 11.00 w sali 55, ul. Bielańska 5 (Instytut Archeologii i Etnologii )

odbędzie się  Instytutowa  Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

dla studentów I roku kierunku Etnologia

obecność obowiązkowa

Kierunek Archeologia

5 października 2015 o godz. 10.30 w sali 30, ul. Bielańska 5 (Instytut Archeologii i Etnologii )

odbędzie się  Instytutowa  Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

dla studentów I roku kierunku Archeologia

obecność obowiązkowa

Zajęcia dydaktyczne w tym dniu odbywają się wg planu!

 

1 października 2015 o godz. 10.00 w auli 1.43

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów na Wydziale Historycznym – spotkanie z władzami dziekańskimi, reprezentantami organizacji studenckich, służby zdrowia.

Szkolenie biblioteczne - Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zaliczenie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika. Studenci I roku studiów UG zapisywani są automatycznie. Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

Szkolenie BHP - obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbywa się online, zakończone testem zaliczeniowym.

Zapisy na lektoraty języków obcych nowożytnych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na stronie domowej Studium Języków Obcych. 

Wykład z Ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku Wydziału Historycznego odbędzie się w jednym terminie, o którym poinformujemy na początku roku akademickiego.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maja Żemojtel
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 września 2015 roku, 22:28