fbpx Informacja dla studentów I roku Historii Sztuki | Wydział Historyczny

Informacja dla studentów I roku Historii Sztuki | Wydział Historyczny

Informacja dla studentów I roku Historii Sztuki

 1  października po inauguracji na Wydziale Historycznym dziekanat Wydziału Historycznego będzie wydawał  studentom I roku legitymacje (konieczność wcześniejszego  wniesienia opłaty 17 zł – przelew na konto studenckie wygenerowane z portalu studenta i umieszczenia zeskanowanego zdjęcia na portalu studenta) oraz odbierał podpisane umowy studenckie i oświadczenia.

2 października odbiór legitymacji w godz. 10.00-15.00

1 października 2015 o godz. 10.00 w auli 1.43 (ul. Wita Stwosza 55)

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów na Wydziale Historycznym – spotkanie z władzami dziekańskimi, reprezentantami organizacji studenckich, służby zdrowia.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Instytucie Historii Sztuki  odbędzie się 1 października o godz. 13.00
 Sala 55 im. Prof. Konstantego Kalinowskiego, ul. Bielańska 5.

Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zaliczenie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika. Studenci I roku studiów UG zapisywani są automatycznie. Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

Szkolenie BHP - obowiązkowe szkolenie odbywa się online, kończy się testem zaliczeniowym.

Pozostałe informacje ważne dla studentów I roku  będą zamieszczane na wydziałowej stronie internetowej : www.historia.ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 września 2015 roku, 8:13