fbpx Informacje dla studentów I roku – Instytut Historii | Wydział Historyczny

Informacje dla studentów I roku – Instytut Historii | Wydział Historyczny

Informacje dla studentów I roku – Instytut Historii

Informacje dla studentów I roku – Instytut Historii

80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

1 października 2015 r.

Spotkanie Dyrekcji Instytutu Historii i opiekuna roku ze studentami I roku:

HISTORII I stopnia  – godz. 12.00, aula 1.46

HISTORII I stopnia, specjalność 50 + – godz. 12.00, sala 2.61

KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI HISTORYCZNEJ I stopnia– godz. 9.00, aula 1.46

NIEMCOZNAWSTWA I stopnia – godz. 13.00, aula 1.46

Po spotkaniu test kompetencji językowych z języka niemieckiego, aula 1.46

RELIGIOZNAWSTWA I stopnia – godz. 14.00, sala 2.61

HISTORII II stopnia, KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI HISTORYCZNEJ II stopnia

 – godz. 13.00, sala 2.61

na którym m.in. nastąpi podział na grupy ćwiczeniowe, a także wybór starosty roku.

Przypominamy, że na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Historia są specjalności:

nauczycielska

archiwistyczna

edukacja regionalna (50+)

Od 1 października w godzinach otwarcia dziekanatu Wydziału Historycznego będą wydawane studentom I roku legitymacje oraz odbierane podpisane umowy studenckie i oświadczenia.

 

1 października 2015 o godz. 10.00 w auli 1.43

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów na Wydziale Historycznym – spotkanie z władzami dziekańskimi, reprezentantami organizacji studenckich, służby zdrowia.

Szkolenie biblioteczne - Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zaliczenie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika. Studenci I roku studiów UG zapisywani są automatycznie. Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

Szkolenie BHP - obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbywa się online, zakończone testem zaliczeniowym.

Zapisy na lektoraty języków obcych nowożytnych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na stronie domowej Studium Języków Obcych. Kandydaci, którzy zdecydują się na specjalność nauczycielską muszą kontynuować naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole średniej, to znaczy, że nie mogą wybrać nauki nowego języka obcego i rozpoczynać nauki od poziomu podstawowego. W przypadku specjalności archiwistycznej nie ma żadnych ograniczeń w wyborze lektoratu języka obcego. Oprócz nauki języka obcego nowożytnego w ramach specjalności archiwistycznej obligatoryjny jest język niemiecki na I roku studiów.

Wykład z Ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku Wydziału Historycznego odbędzie się w jednym terminie, o którym poinformujemy na początku roku akademickiego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 września 2015 roku, 8:26