fbpx W dniu 20 stycznia 2015 r. zmarł prof. dr hab. Czesław Biernat, wybitny archiwista, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku i Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

W dniu 20 stycznia 2015 r. zmarł prof. dr hab. Czesław Biernat, wybitny archiwista, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku i Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego

W dniu 20 stycznia 2015 r. zmarł prof. dr hab. Czesław Biernat, wybitny archiwista, długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku i Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 20 stycznia 2015 r. prof. dr hab. Czesława  Biernata, wybitnego archiwisty, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku i Profesora w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnie zasłużonego dla rozwoju polskiej archiwistyki i badań nad historią gospodarczą Gdańska w okresie nowożytnym.

Cześć Jego pamięci

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Czesław Biernat urodził się 18 stycznia 1925 r. w Sulęczynie.  W czasie okupacji niemieckiej pracował przymusowo jako pomocnik szklarski w firmie „Baltische Glaserei” (Zakład Szklarski Zimmermann) w Gdyni oraz na terenie Niemiec.  W 1947 r. zdał egzamin dojrzałości, następnie podjął studia historyczne w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, poprzedniczce Uniwersytetu Gdańskiego, które kontynuował od 1950 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), tam w 1952 r. uzyskał magisterium z filozofii  w zakresie historii. Już w trakcie studiów, w 1950 r.  rozpoczął pracę w Archiwum Państwowym w Gdańsku, z którym związany był przez całe życie zawodowe. Tutaj też jako archiwista przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej i naukowej. W latach 1958-1961 pracował też jako adiunkt w Pracowni Gdańskiej Zakładu Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i prowadził własne badania naukowe z zakresu historii gospodarczej Gdańska i archiwistyki. W 1961 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, a w 1976 r. tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archiwistyki i historii gospodarczej na UMK. W dniu 21 V 1980 r. uchwałą Rady Państwa nadano Mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. W latach 1969–1991 pełnił funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Gdańsku, a po przejściu na emeryturę pracował tam nadal na stanowisku kustosza do 2002 r.

Profesor był jednym z twórców specjalizacji archiwistycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1972-1991 r. prowadził wykłady z zakresu archiwistyki. W tym czasie był też członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Profesor był zaangażowanym w działalność wielu stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Gdańsku, Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Książkowych Wydziału I GTN, Sekcji Nauk Humanistycznych Komitetu Badań Morza PAN, Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Był członkiem Rad Naukowych: Biblioteki Gdańskiej PAN, Muzeum Historii Miasta Gdańska i Instytutu Bałtyckiego.

W uznaniu Jego wszechstronnej działalności naukowej został w 1989 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2002 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Profesor Czesław Biernat łączył w swym życiu zawodowym pracę naukową z odpowiedzialną działalnością organizacyjną. Był człowiekiem skromnym, łączącym najwyższe standardy etyczne z niezależną i konsekwentną postawą w sprawach społecznych, wychowawcą studentów naszej uczelni.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksander Jafra
Treść wprowadzona przez: Aleksander Jafra
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 stycznia 2015 roku, 8:17