fbpx Profesor Małgorzata Omilanowska została Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Profesor Małgorzata Omilanowska została Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Profesor Małgorzata Omilanowska została Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Prezydent Bronisław Komorowski powołał Małgorzatę Omilanowską na stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Profesor Omilanowska zastąpiła na tym stanowisku Bogdana Zdrojewskiego, który zdobył mandat do PE. 

Jest historyczką sztuki, absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, którym kierowała od 2008 do września 2012 roku. Pracuje także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, na stanowisku profesora nadzwyczajnego; kieruje pracownią Słownika Architektów Polskich i w Polsce Działających. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, publikując na temat takich kwestii jak: architektura inżynieryjna, architektura handlowa, problem kształcenia architektów w XIX wieku oraz poszukiwania stylów narodowych i identyfikacji narodowej i regionalnej w architekturze krajów Europy Środkowowschodniej.

Prowadzi badania z zakresu architektury Warszawy i Gdańska, a także budownictwa uzdrowiskowego. Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Instytutu Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku. Jest członkiem wielu rad polskich i niemieckich instytucji naukowych i muzealnych, m.in. Instytutu Herdera w Marburgu i Germanisches National Museum w Norymberdze, a także stowarzyszeń i organizacji, m.in. prezesem Patria Polonorum, członkiem Council of Europa Nostra, wiceprezesem RIHA (International Association of Research Institutes In the History of Art) i członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polskiego Komitetu ICOMOS. Od stycznia 2012 roku była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Fot. Danuta Matloch

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Lidia Muszyńska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 lipca 2014 roku, 9:13