W przygotowaniu | Wydział Historyczny

Konferencja naukowa „Podróż z książką w ręku”

czwartek, 12 stycznia 2017 roku, 13:01

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej turystyczno-krajoznawczej konferencji naukowej pt. „Podróż z książką w ręku”. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych, przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, m.in. historii, literaturoznawstwa, geografii, zarządzania, historii sztuki, medioznawstwa a także innych, których zakres badawczy mieści się w ramach proponowanej tematyki.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2017 r.

Zgłoszenia do 31 marca 2017 r.

Szczegóły dotyczące tematyki badawczej konferencji oraz informacje organizacyjne znajdują się w Zaproszeniu.

Zapraszenie

Formularz zgłoszeniowy