Studia Historica Gedanensia | Wydział Historyczny

Studia Historica Gedanensia

poniedziałek, 24 października 2016 roku, 10:08

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX. Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

Dotychczas ukazały się:

W przygotowaniu:

 

Nabór tekstów

ISSN 2081-3309

Punktacja MNiSW: lata 2011-12, lista B, 3 punkty; 2013, lista B, 4 punkty

Kategoria wg Thomson Reuters: HISTORY, HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY

Języki, w którym publikowane są artykuły w czasopiśmie: polski, angielski

Adres redakcji: Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, Polska

E-mail: shg@ug.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Redakcja deklaruje, że wersja papierowa czasopisma naukowego "Studia
Historica Gedanensia" jest wersją pierwotną.

Nabór tekstów

Informacje dla Autorów

Rada Naukowa, Redakcja, recenzenci

Formularz recenzji