fbpx Zakład Archeologii Pradziejowej | Wydział Historyczny

Jesteś tutaj

Zakład Archeologii Pradziejowej

Zakład Archeologii Pradziejowej

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 lutego 2020 roku, 11:22
chauvet 2

Kierownik: dr hab. Marcin Wąs
Profesorowie uczelni: dr hab. Henryk Machajewski, dr hab. Lech Czerniak, dr hab. Joanna Pyzel
Adiunkci: dr Tomasz Chmielewski, dr Bartosz Józwiak, dr Katarzyna Ślusarska, dr Anna Strobin, dr hab. Marcin Wąs

Problematyka badawcza:
paleolit i mezolit Pomorza Wschodniego
neolityzacja Niżu środkowoeuropejskiego
geneza i rozwój zjawiska subneolitu wschodnioeuropejskiego
neolit Anatolii
rozwój społeczności międzymorza bałtycko-pontyjskiego w epoce brązu
metalurgia i obrzędowość społeczności epoki brązu na terenie wschodnioeuropejskiego stepu w III i II tys. BC
społeczności barbarzyńskie w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów na terenie Barbaricum

Południowo-zachodnia strefa basenu Morza Bałtyckiego u schyłku starożytności


 


Pracownicy:

shadow
Dr hab. Lech Czerniak, prof. UG, pok. 27; e-mail: lech.czerniak@ug.edu.pl
Machajewski
Dr hab. Henryk Machajewski, prof. UG, pok. 21; e-mail: henryk.machajewski@ug.edu.pl
Pyzel
Dr hab. Joanna Pyzel, prof. UG, pok. 25; e-mail: joanna.pyzel@ug.edu.pl
Wąs
Dr hab. Marcin Wąs, pok. 26; e-mail: marcin.was@ug.edu.pl
Chmielewski
Dr Tomasz Chmielewski, pok. 25; e-mail: tomasz.chmielewski@ug.edu.pl
Jóżwiak

Dr Anna Strobin, pok. 21; e-mail: anna.strobin@ug.edu.pl

kslusarska
Dr Katarzyna Ślusarska, pok. 20; e-mail: katarzyna.slusarska@ug.edu.pl
Jóżwiak
Dr Bartosz Józwiak, pok. 25; e-mail: