Zespół | Wydział Historyczny

Zespół

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 kwietnia 2019 roku, 8:27
gdn 3

PROFESOROWIE:
prof. Witold Świętosławski, prof. Wojciech Bęben, prof. Andrzej Piotr Kowalski, prof. Nicholas Sekunda

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:
dr hab. Lech Czerniak,  , dr hab. Anna Kwaśniewska, dr hab. Waldemar Ossowski, dr hab. Henryk Machajewski

ADIUNKTCI:
dr Sławomir Jędraszek, dr Arkadiusz Koperkiewicz, dr Tarzycjusz Buliński, dr Joanna Dąbal, dr Tomasz Chmielewski, dr Mariusz Kairski, dr Monika Milewska, dr Joanna Pyzel, dr Anna Strobin, dr Jacek Splisgart, dr Katarzyna Ślusarska, dr Marcin Wąs, dr Marcin Paszke

SEKRETARIAT:
mgr Joanna Pawłowska

BIBLIOTEKA HISTORII KULTURY:
mgr Elżbieta Lademann