O nas

 

            W Uniwersytecie Gdańskim archeologia należy do najmłodszych kierunków. Pierwszym archeologiem zatrudnionym w UG w grudniu 2002 r. był dr hab. Lech Czerniak, któremu powierzono (uchwałą nr 22/03 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2003 roku) utworzenie kierunku archeologia.Początki Instytutu Archeologii UG wiążą się z powołaniem w dniu 27.11.2003 Zakładu Archeologii (Uchwała nr 63/03, Senatu Uniwersytetu Gdańskiego). Do czerwca 2004 r. zatrudniono jeszcze 4 archeologów (dwóch na stanowisku prof. nadzwyczajnego: dr hab. Wiktor Kłoczko i dr hab. Witold Świętosławski i dwóch adiunktów: dr Bartosz Józwiak i dr Marcin Wąs), co pozwoliło na rozpoczęcie od 1 października 2004 r. edukacji na kierunku archeologia.

          W koncepcji dalszej budowy kadry dydaktycznej archeologii od początku przyjęto zasadę stopniowego zatrudniania pracowników naukowych synchronicznie do przybywania kolejnych roczników studentów i odpowiednio do realizowanego programu dydaktycznego oraz spektrum przedmiotów kierunkowych. W 2005 r. do Zakładu dołączyli prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski i dr Henryk Machajewski, w 2006 r. prof UG dr hab. Nicholas Sekunda, dr Joanna Pyzel i dr Katarzyna Ślusarska, a w 2007 r. dr Arkadiusz Koperkiewicz, Sławomir Jędraszek i dr Anna Strobin.

            Szybki rozwój kadrowy Zakładu, który w ciągu 4 lat od powołania osiągnął liczebność 14 pracowników dydaktycznych, pozwolił na przekształcenie się w Instytut Archeologii. W tym czasie dochodzi także do wyodrębnienia się Wydziału Historycznego (podział dotychczasowego Wydziału Filologiczno-Historycznego), co stało się 1 września 2008 r. Pierwszym Dyrektorem Instytutu został wybrany prof. UG, dr hab. Lech Czerniak, a Wicedyrektorem d/s dydaktycznych i studenckich dr Marcin Wąs. W 2009 r. dołączyli kolejni pracownicy: w styczniu dr Szymon Bednarz, a we wrześniu dr Monika Milewska oraz dr Piotr Walewski.

            Dalszym etapem rozwoju Instytutu Archeologii było powołanie dnia 25.09.2009 Zakładu Etnologii i utworzenie kierunku Etnologia. Z Zakładem Etnologii są także związani: prof. UG dr hab. Wojciech Bęben, prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski, dr Anna Kwaśniewska oraz dr Monika Milewska.

         


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 27. luty 2017 - 14:55; osoba wprowadzająca: Marcin Paszke Ostatnia zmiana: piątek, 17. Maj 2024 - 11:04; osoba wprowadzająca: Monika Nagórska