Badania naukowe | Wydział Historyczny

Badania naukowe

Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 4 marca 2017 roku, 2:44
NCN panorama 2

NCN dombal

Kierownik badań: dr Joanna Dąbal

Tytuł projektu: "Publikacja wyników badań archeologiczno-architektonicznych Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku"

Finansowanie: Zadanie nr. 3530/15 finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet ochrona zabytków archeologicznych.


Negot 1

Kierownik badań: prof. dr hab. Nicholas Sekunda

Tytuł projektu: „Negotino: Dolina środkowego Wardaru (Macedonia) w okresie hellenistycznym i rzymskim”.

Finansowanie: Zadanie nr UMO-2011/03/B/HS3/04669 realizowane ze środków Narodowego Centrum Nauki